الان بچه ۶ ساله میخواد بره مهمونی تبلت و ایناشو میبره که حوصلش سر نره
من هنوزم که هنوزه میرم خونه مامان بزرگم تفریحم اینه که برم از تو تراس تف بندازم تو حیاط!!