امروز تو مترو بودم داشتم عکسای گوشیمو میدیدم رفتم رو عکس بعدی بغل دستیم برگشت گفت بزن عکس قبلیو کامل ندیدم 

ینی حریم خصوصی در حد پشم شترهای افریقایی