میخوام از چنتا درد دخترونه براتون بگم ..
دخترا آماده باشین گـــــــریه کنـــــید!!!
فک کن تازه لاک زده باشی و حواست نباشه، دست کنی تو موهات!!!
از اون بدتر لاک زدی و دیرت شده و میخوای دکمه هاتو ببندی!!!
از اون فاجعه تر وقتی کامل آرایش کردی و میخوای لباس یقه اسکی بپوشی!!!
بعد مثلا از بیرون میای و آرایشتو پاک میکنی،
همون موقع کار پیش میاد باز باید بری بیرون!