بعضیا در بازگشت از سفر سه روزه خارج از کشور:
مای گاد!
خدا رو تنکس همه چی اوکیه!!
وااااوووو شیراز چقدر چنج شده!
قبلنا این میدون اونور نبود؟
ساری شما به تومیتو چی میگین؟
وای اصلا فارسی نمیتونم صحبت کنم!
زبان مادری :- (((