مامانم سوزن رو گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده ...


همه بسیج شدیم دنبالش می گردیم.


اومده صحنه رو بازسازی میکنه یه سوزن دیگه میزاره 


میندازه ببینه کجا می افته!


هیچی دیگه الان همه داریم دنبال دو تا سوزن می گردیم :|