شب تولدم ، شروع کردم به باز کردن هدیه ها به کادوی  بابام که رسیدم دیدم یه پاکت نامه هستش  که درشم باز شده  !!توشو که دیدم نوشته  شده بود :


50 هزار تومنی رو که دو ماهِ پیش گرفتی ، نمیخواد برگردونی !تولدت مبــارک …!