یه سری از این آدما باس شعور و تربیت رو از وسایل الکترونیکی یاد بگیرن !

.
.
.
.
الان موبایل و سینمای خانگی هم روشن میشن سلام میکنن،

.
.
.
تاره نوکیا دستم میده !!!
.
.
.

خخخخخخخخخخخخخ والا بخدا ...