میگن از هر چی بترسی همون سرت میاد ...!

.
.
.
.
.
.

واااااااااای پول  !  

واااااااااای پول ....!!   

یا ابولفضضضضل پول ...!!!   

جیـــــــــــــــــــــــــغ پول ...!!!!   


نبود ..؟! نشد ...؟!!!  

کصصصصصصصصافطا دروغ میگنا ...!! 

:|