جملک

جملک

به نام خدا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

همینطور که معلومه این وب رو زدیم دور هم شاد باشیم

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

کپی کردن از این وبلاگ آزاده و هیچ ایرادی نداره

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

واسه تبادل لینک اول اسم وب ما رو لینک کنید بعد خبر بدید تا لینکتون کنیم

آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان

کدومو میخوای؟

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۹۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ

من 2

 • ۹۲/۱۰/۰۸
 • مهدی

نظرات (۴۲)

5
 • زهرا پیشی
 • سلام !!
  1- نوشتی کذوم رو میخوای 
  2- همه به جز 3 و 4
  3- مخصوصا 6 
 • زهرا پیشی
 • ````````````````````````````````00
  `````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶
  ````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶
  ````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶
  ``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶
  `````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0
  ````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0
  ````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶
  ````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶
  ````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶
  ````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶
  ````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶
  ```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶
  ``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶
  ``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1
  ``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶
  `0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0
  ``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0
  ``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1
  ¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶
  ``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1
  ```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11
  `1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶
  1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶
  ¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
  101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101
  01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010
  110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101
  1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111
  ¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1
  000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0
  ¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110
  ¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶
  000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶
  ¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶
  1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶
  ````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00
  ````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0
  ````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1
  `````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0
  ```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶
  ```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶
  ````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶
  ````````0¶¶10````````````1¶11¶¶0`````````````0¶1
  ``````````01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
  آپم سر بزنی ممنون میشم
  ممنونم ک بهم سر زدی
  پاسخ:
  :)
  عاره موافقم.
  لینکی...!!!! :))
  پاسخ:
  لینک شدی
  ممنون :))
  3
 • عسل شهیدی
 • 1,2
  _________________________¶¶¶¶¶
  _______________________¶¶¶¶¶11¶¶
  _____________________¶¶¶¶111111¶¶
  ___________________¶¶¶111111111¶¶¶¶
  __________________¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
  _________________¶¶111111111111111111¶¶¶
  ________________¶¶1111111111111111111111¶
  _______________¶¶1111111111111111111111¶¶
  _____________¶¶¶111111111111111111111¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶
  _________¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶
  _______¶¶¶1111111111111111111111111111111¶¶¶
  ______¶¶11111111111111111111111111111111111¶¶
  _____¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶
  ____¶¶111111111111111111111111111111111111111¶¶
  ___¶¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶
  __¶¶1111111111111111111111111¶11111111111111111¶¶
  __¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶
  ¶¶1111¶________¶¶¶_________¶111111111111111111111¶
  ¶¶111¶_____¶¶¶_¶¶____¶¶_____¶11111111111111111111¶
  ¶¶111¶_____¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶____¶11111111111111111111¶
  ¶¶1111¶______¶¶¶¶____¶¶____¶111111111111111111111¶
  _¶1111¶¶___¶¶¶___¶¶_______¶¶11111111111111111111¶¶
  _¶¶11111¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶
  __¶1111¶¶¶___________¶¶¶11111111111111111111111¶¶
  __¶¶1¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶
  ___¶¶¶¶___$$$$$$$$$$$$$¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶
  ____¶¶1¶¶$$$$$$$$_____¶¶____________¶¶¶111111¶¶
  _____¶¶11¶¶_________¶¶¶_______________¶¶¶111¶¶
  ______¶¶11¶¶¶______¶¶___________________¶11¶¶
  _______¶¶1¶__¶¶¶__¶¶____________________¶¶¶¶
  _________¶¶¶____¶¶_____________________¶¶¶
  ___________¶¶¶_______________________¶¶¶
  ____________¶¶¶¶_________________¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  اپم ممنون میشم اگر یه سری بزنی وکامنت بزاری


  پاسخ:
  اومدم
 • عروس آبان
 • لینک شدین
  من 3 
  پاسخ:
  شما هم لینک شدید
  5
  حالا اگه ما همشو بخوایم باید کی و ببینیم؟
  لینکی ممنون ک سرزدی
  پاسخ:
  لینکی
  ممنون که سر زدی و منو لینک کردی
  به روزم خوشحال میشم در عزاداری ارامش شرکت کنید.
  التماس دعا
  پاسخ:
  اومدم
   وایییییییییییی5
  2میخوام
  من لینکتون کردم شما هم لینک کنین
  پاسخ:
  ممنون لینک شدید
  سلام
  من شما رو لینک کردم
  پاسخ:
  ممنون لینک شدید
 • عسل شهیدی
 • ______________$$$$$$$
   _____________$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$
   ____________$$$$$$$$$$$
   _____________$$$$$$$$$
   _____$$$$$$_____$$$$$$$$$$
   ____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$
   ___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$
   ___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$
   ____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$
   ______$$$__$$__$$$______________$$$$
   ___________$$____$_______________$
   ____________$$____$______________$
   _____________$$___$$$__________$$
   _______________$$$_$$$$$$_$$$$$
   ________________$$____$$_$$$$$
   _______________$$$$$___$$$$$$$$$$
   _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   _______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
   _______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
   ______________$$$__$___$$$______$$$$
   ______________$$$_$__________$$_$$$$
   ______________$$$$$_________$$$$_$_$
   _______________$$$$__________$$$__$$
   _____$$$$_________$________________$
   ___$$$___$$______$$$_____________$$
   __$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
   _$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
   _$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
   _$$_____$___$___$$$$____$____$$
   __$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
   __$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
   ___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
   ____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
   _____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
   ______$$____$__$$$____$__________________$
   _______$____$__$_______$$______________$$
   _______$$$$_$$$_________$$$$$$$__$$$$$$
   __________$$$_________________$$$$$
  سلام اپم!!!
  درضمن من هرروز اپ میکنم لطفا خودتون سر بزنید ممنون

  باموفقیت لینک شدی عزیزم

  پاسخ:
  ممنون لینکم کردی

  همه رو.راستی وبتم خوبه. مرسی که اومدی. باتبادل لینک موافقی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ:
  اره
 • ♥غروب پاییز♥
 • سلاام آقا مهدی وب شما هم واقعا قشنگه از اومدنت خوشحال شدم داداش
  پاسخ:
  :)
  ممنون که شمام به وب من اومدین

  2-5اگه کاکائو تلخ باشه
  سلام من همه رو دوست دارم به جز 4
  5 اگه تلخ باشه 
  2و5

  پاسخ:
  :))
  2 & 5
  5 & 2
  نمیشه همرو بدین؟؟
  پاسخ:
  نه خخخخخخخخخخخخخخخخ
  یه دونشم نمیدیم
  ١٢٣٤٥٦مخخخخخوووووااااامممم
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخ
  همه ی موارد
  پاسخ:
  خخخخخخخ
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  ************************************** ***** *** ************************************
  پاسخ:
  :|
  من میگم پنج، دختر خاله کوچیکم میگه چهار، متوسطه میگه پنج، بزرگه هم میگه پنج، خواهرمم میگه دو
  کیف میکنی چن تا طرفدار برات پیدا کردم!!!
  خخخخخخخخخ
  پاسخ:
  خخخخخخخخ
  دستت درد نکنه
  5
  پاسخ:
  پویا: انتخاب خوبیه...نوش جان
  همهههههههه؛خخخخ
  پاسخ:
  مهدی: خخخخخخخ
  من که 6

  ۵‎:D
  5
  2 و 5
  2
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ یهیههیهیهی خندیدم
  5
  منم 2
  5,6
  55555
  همه موارد !!
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">