دیشب به یکی از دوستام اس ام اس دادم:
سلام بیداری؟
جواب داده :آره بیدارم. تو چی؟
خدایا اگه خواستی دیوونه ها رو شفا بدی اینو بزار تو نوبت :|