یه ســــــــوال ...!

خارجیا که نمی تونن درخت کریسمس رو بخوردن 

واسه چی تزیینش میکنن ...؟!!

.
.
.
.
.
.
.

ما تا آخرین باز مانده های هفت سین رو میخوریم ...! ^ ِ ِ^