چرا درِ یخچالو شیشه ای نمیسازن تا قبل از باز کردن بفهمیم چیز جدیدی
توش نیست؟؟
هااااااااااااااااان چرا؟؟؟؟؟؟؟؟