شعردوران کودکی ما :یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبی و.....
شعر گودزیلاها :یه آیپد دارم ۷اینچیه کیفیتش فول اچ دی یه