دقت کردین دخترا اگه لاغر بشن همه میگن شده پرنسس!
.
.
.


حالا پسرا اگه لاغر بشن همه میگن معتاد شده