خداوکیلی شما فرق بین کروکودیل و تمساح رو میدونین؟!
من که نمیدونم! :|