دختره استاتوس زده : یـه دوس پسر نداریم موهاش فِر باشـه"صداش کنیم ببعیـــه مـــن"
:
:
پسره زیرش کامنت نوشته : بعععععع بععععع
:
:
خعلی حالم بده...دو دقیقه سکوت لدفن :|